Kinderen spelen weer mee dankzij leergeld

Nederlandse kinderen kunnen door financiële problemen steeds vaker niet meer spelen en sporten. Zij moeten lijdzaam toekijken hoe leeftijdsgenootjes wel lekker spelen. Stichting Leergeld wil alle kinderen mee laten doen, want nu meedoen is straks meetellen!

“Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.”

Welke kinderen?
Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar komen in aanmerking voor hulp van deze stichting. Zij komen uit gezinnen met minimale financiële middelen en kunnen vanwege een gebrek aan financiële middelen niet mee doen met hun leeftijdgenootjes. Hun ouders zijn niet in staat om bepaalde activiteiten te betalen en hebben aantoonbaar een besteedbaar inkomen dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Stichting Leergeld biedt deze gezinnen een springplank om de kinderen op te laten bloeien en kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Vraag bij uw bewindvoerder na hoe u dit aanvraagt. Samen laten we kinderen meespelen. Daar wint iedereen bij!