Beschermingsbewinden stijgen, bewindvoerders gezocht!

Het aantal beschermingsbewinden neemt toe. In 2014 waren er maar liefst 260.000 lopende beschermingsbewinden, een verdubbeling ten opzichte van 2010. De bewindvoerders van BilancioBudget merken dat de werkdruk toeneemt en zij zoeken dan ook collega’s.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak is de economische crisis een belangrijke oorzaak die ervoor zorgt dat mensen in de schulden komen. Echter, in plaats van voor een schuldsaneringstraject te kiezen wordt steeds vaker een beroep gedaan op een vorm van beschermingsbewind. Deze mogelijkheid staat sinds 2013 expliciet in de wet en daar wordt volop gebruik van gemaakt.

Ruim tweederde van de eind 2014 lopende bewinden betrof een vorm van bewind waarbij de bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene, circa 182.000.

Ouderen oorzaak stijging beschermingsbewinden

Voor ouderen wordt vanwege hun gezondheid relatief vaak bewind aangevraagd door zorginstellingen die hierdoor één officieel aanspreekpunt hebben voor hun patiënt. Vergrijzing is dus eveneens een belangrijke oorzaak voor de toename van het aantal beschermingsbewinden.

De Raad voor de Rechtspraak verwacht dan ook dat – gezien de toenemende vergrijzing – de komende jaren het aantal ouderen onder bewind verder zal toenemen. Beschermingsbewindvoerders kunnen dus volop aan de bak.

Daarom zoekt BilancioBudget zoekt nieuwe bewindvoerders om de stijging van het aantal beschermingsbewinden op kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren.