Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind regelt een bewindvoerder alle financiële zaken. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als iemand vanwege lichamelijke of psychische klachten dit zelf (tijdelijk) niet meer kan. Maar beschermingsbewind is soms ook nodig als er problematische schulden zijn. Door middel van beschermingsbewind beschermt de bewindvoerder de bezittingen van de cliënt.

Beschermingsbewind door BilancioBudget

Heeft u een bewindvoerder nodig, dan wijst de kantonrechter u een bewindvoerder van BilancioBudget toe om uw financiële belangen te behartigen. Vaak wordt beschermingsbewind geregeld na overleg met en advies van een hulpverlenende instantie of familie. De bewindvoerder krijgt de verantwoordelijkheid over een vastgestelde lijst met tastbare zaken. Denk aan uw woning, uw bezittingen en inkomsten.
De bewindvoerder van BilancioBudget voorkomt dankzij het beschermingsbewind dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke situatie. De bewindvoerder regelt uw financiële huishouding en zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald. Ook voorkomt de bewindvoerder dat er ongeoorloofde uitgaven zijn die u in de financiële problemen kunnen brengen. Natuurlijk zorgt de bewindvoerder er ook voor dat uw inkomsten en uitgaven weer in balans worden gebracht.

Beschermingsbewind of budgetbeheer?

Of u een bewindvoerder nodig heeft voor beschermingsbewind of voor budgetbeheer, hangt af van uw situatie. Het verschil tussen beschermingsbewind en budgetbeheer is dat de kantonrechter beslist over de toekenning van beschermingsbewind. Beschermingsbewind is alleen bedoeld voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen.
Budgetbeheer is verstandig en soms noodzakelijk als u de grip op uw financiën kwijt bent en daar zelf iets aan wilt laten doen. Waar u bij budgetbeheer nog wat vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt, is beschermingsbewind minder vrijblijvend. U moet met de bewindvoerder overleggen en mag alleen handelen als u (financiële) toestemming hebt van uw bewindvoerder. Het is dus minder vrijblijvend.

Beschermingsbewind aanvragen

Wilt u beschermingsbewind aanvragen? U kunt dan eerst een bewindvoerder van BilancioBudget kiezen. Daarna downloadt u het aanmeldingsformulier en het verzoekschrift. Deze vindt u onderaan deze pagina. U kunt de formulieren invullen en deze per e-mail sturen naar de bewindvoerder van uw keuze.

De bewindvoerder maakt vervolgens een afspraak met u. Zo kunnen jullie kennismaken. De bewindvoerder bespreekt met u wat er bij beschermingsbewind komt kijken en wat hij/zij voor u kan betekenen. Onze bewindvoerder hoort graag uw verhaal en kijkt samen met u naar het doel dat u wilt bereiken. Door de kennismaking en het uitwisselen van informatie, ontstaat er hopelijk een gevoel van vertrouwen bij u. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u een goed gevoel bij onze bewindvoerder heeft.
Als het gevoel goed is, dan maken jullie samen een aantal duidelijke afspraken. Deze afspraken worden op papier vastgelegd. De afspraken gaan over wat u van de bewindvoerder van BilancioBudget mag verwachten, maar ook wat hij/zij van u mag verwachten.

Keurt de bewindvoerder uw aanmelding goed dan stuurt hij uw verzoek voor beschermingsbewind op naar de rechtbank. U ontvangt daarna een uitnodiging om op de zitting in de rechtbank te verschijnen. Daar stelt de rechter u een paar vragen voordat hij/zij besluit of u onder beschermingsbewind wordt geplaatst. Ook besluit de rechter dan of u de door u gekozen bewindvoerder van BilancioBudget toegewezen krijgt. Dit besluit van de rechter ontvangt u later per post. Is de rechter akkoord, dan gaat de bewindvoerder van BilancioBudget aan de slag voor u. De bewindvoerder zal samen met u een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder bewind vallen opstellen. Ook maakt het een beheerrekening en online kasboek aan waarin u alle financiële handelingen nauwkeurig kunt volgen.

Wilt u meer weten over beschermingsbewind?

Neem dan nu contact op met de bewindvoerders van BilancioBudget. Zij staan u graag te woord.

Formulieren

Veel gestelde vragen

Wat is beschermingsbewind?

Bij beschermingsbewind wijst de kantonrechter u een bewindvoerder van BilancioBudget toe om uw financiële belangen te behartigen. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over een vastgestelde lijst met tastbare zaken zoals uw woning, bezittingen en inkomsten.

Een bewindvoerder voorkomt dankzij het beschermingsbewind dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie. Hij regelt uw financiële huishouding, zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald en voorkomt ongeoorloofde uitgaven die u mogelijkerwijs in de financiële problemen zouden kunnen brengen. Of hij zorgt ervoor dat uw inkomsten en uitgaven weer in balans worden gebracht.

Het verschil ten opzichte van budgetbeheer is dat u over deze zaken niet zelfstandig meer mag beslissen. U moet met de bewindvoerder overleggen en mag alleen handelen als u (financiële) toestemming hebt van uw bewindvoerder. Het is dus minder vrijblijvend.

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is alleen bedoeld voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen.

Beschermingsbewind komt veelal ook tot stand na overleg met en advies van een hulpverlenende organisatie of familie die u doorverwijst. Een kantonrechter beslist uiteindelijk of u onder beschermingsbewind komt te staan.

Hoe werkt beschermingsbewind?

U kiest eerst een bewindvoerder van BilancioBudget waarvan u denkt dat hij of zij bij u past. Vervolgens download u het aanmeldingsformulier en het verzoekschrift en vult dit in. Stuur dit daarna per e-mail naar de bewindvoerder van uw keuze.

De bewindvoerder maakt dan een afspraak met u om kennis te maken. Hij bespreekt dan met u wat er bij beschermingsbewind komt kijken en wat hij voor u kan betekenen. Hij hoort graag uw situatie aan en kijkt samen met u naar het doel dat u wilt bereiken. Kennismaken en informatie uitwisselen en vertrouwen vindt BilancioBudget belangrijk, want u moet wel een goed gevoel bij onze bewindvoerder hebben.

Samen maakt u een aantal duidelijke afspraken die op papier worden vastgelegd. Dat zijn afspraken over wat u van de bewindvoerder van BilancioBudget mag verwachten, maar ook wat hij van u mag verwachten.

Keurt de bewindvoerder uw aanmelding goed, dan stuurt hij uw verzoek voor beschermingsbewind op naar de rechtbank. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om op de zitting in de rechtbank te verschijnen waar de rechter enkele vragen aan u stelt alvorens hij besluit of u onder beschermingsbewind wordt geplaatst en de door u gekozen bewindvoerder van BilancioBudget benoemt.

Het besluit van de rechter ontvangt u later per post thuis. Is de rechter akkoord, dan gaat de bewindvoerder van BilancioBudget aan de slag voor u. Hij zal samen met u een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder bewind vallen opstellen en maakt een beheerrekening en online kasboek aan waarin u alle financiële handelingen nauwkeurig kunt volgen.

Hoelang duurt beschermingsbewind?

Beëindiging van beschermingsbewind geschiedt wanneer iemand zelf weer zijn belangen kan behartigen, als de periode voorbij is die de rechter heeft vastgesteld of bij overlijden. Indien u zelf weer in staat bent uw zaken te behartigen dient u bij dezelfde kantonrechter een verzoek in tot beëindiging.

Stopt mijn beschermingsbewind als de bewindvoerder komt te overlijden?

Nee, wanneer uw bewindvoerder is overleden zal de kantonrechter een nieuwe bewindvoerder aanstellen. Wanneer gekozen wordt voor een andere bewindvoerder binnen onze organisatie zal de overdracht vrijwel geruisloos verlopen.

Contact opnemen

Zoekt u een bewindvoerder of budgetbeheerder? Of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.