Disclaimer

De informatie op de website bilanciobudget.nl is door onze medewerkers zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. BilancioBudget kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan BilancioBudget niet instaan.

BilancioBudget verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bilanciobudget.nl bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door BilancioBudget worden onderhouden. Hoewel wij bij BilancioBudget uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar we verwijzen, aanvaardt BilancioBudget geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Copyright

De beschikbare teksten en afbeeldingen op de website bilanciobudget.nl zijn wettelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de maker worden verveelvoudigd. Gedeeltelijk overnemen van teksten mag alleen na toestemming en moet met bronvermelding. Links en verwijzingen naar pagina’s op deze website zijn wel toegestaan. Neem voor vragen contact met ons op.

Contact opnemen

Zoekt u een bewindvoerder of budgetbeheerder? Of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.