Rayon Rijnmond

Team Rijnmond

 

Uw zorg is onze zorg

Dit is ons motto bij het beheer van uw dossier. Door de onderbewindstelling nemen wij het financieel beheer over en proberen wij schuldensituaties op te lossen en te zorgen voor een stabiel financieel beheer.

In het algemeen vinden wij dat de eerste dag van onderbewindstelling ook de eerste dag moet zijn op de weg naar opheffing van het bewind voor een schuldvrij leven. Wij maken serieus werk van het oplossen van uw schulden, hetzij door zelfstandige aflossing, een minnelijk- dan wel wettelijk traject.

Beschermingsbewind geeft aan de ene kant rust maar betekent ook dat u niet vrijelijk over uw geld kan beschikken. Dat is ongemakkelijk als je bijvoorbeeld plotselings iets wilt aanschaffen of wil uitgaan. Je bent dan altijd afhankelijk van toestemming van de bewindvoerder. Wij gaan daar respectvol mee om en proberen daar waar mogelijk mee te werken.

 

Neem contact met mij op

Mijn Online Kasboek

Cliënten van bewindvoerder Team Rijnmond kunnen hier inloggen om hun online kasboek te bekijken.

Rayon Rijnmond

Bewindvoerder

Team Rijnmond

Telefonisch spreekuur cliënten

Maandag

10.00 tot 12.00 uur

Dinsdag

10.00 tot 12.00 uur

Woensdag

10.00 tot 12.00 uur

Donderdag

10.00 tot 12.00 uur

Vrijdag

-

BilancioBudget rayon Rijnmond
T.a.v. Team Rijnmond
Postbus 92
3780 BB Voorthuizen

085 902 6355

Social media