Rayon Rotterdam

Ilona van den Bos

Zelf de financiën regelen is niet voor iedereen even gemakkelijk. De oorzaak hiervan kan verschillen, soms komt dit door ziekte, leeftijd of het hebben van problematische schulden waardoor u (tijdelijk) uw financiën niet meer kan of wil regelen.

Beschermingsbewind van BilancioBudget biedt hierbij een professionele oplossing.

Na ons persoonlijke kennismakingsgesprek, waarbij uitgelegd wordt hoe het beschermingsbewind werkt en besproken wordt wat de reden is van uw verzoek, wordt er bij de Rechtbank verzocht om toepassing van de maatregel. Hierna maak ik duidelijke afspraken met u over uw financiën en uw financiële doelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. Jaarlijks leg ik verantwoording af, dit wordt gecontroleerd door de kantonrechter. De werkwijze is transparant en integer, u kunt te alle tijde meekijken op de beheerrekening via een cliënten inlog. Vragen kunt u stellen tijdens het telefonisch spreekuur, via de mail of periodiek tijdens een persoonlijk gesprek. Duidelijke afspraken, heldere communicatie en wederzijds respect zijn wat mij betreft de basis voor een succesvolle samenwerking.

Op het moment dat het inkomen op orde is en de rekeningen betaald worden, ontstaat er rust en stabiliteit in de financiële situatie. Eventuele schulden zijn in kaart gebracht en worden afgelost, eventueel in combinatie met een schuldregelingstraject vanuit uw gemeente. Zodra u daar aan toe bent, maken wij een plan hoe u uw financiën weer zelf kan beheren, zonder dat er (nieuwe) problemen ontstaan in de betalingen. Hiermee wordt het uiteindelijke doel bereikt, een stabiele financiële toekomst!

Neem contact met mij op

Mijn Online Kasboek

Cliënten van bewindvoerder Ilona van den Bos kunnen hier inloggen om hun online kasboek te bekijken.

Rayon Rotterdam

Bewindvoerder

Ilona van den Bos
Ilona van den Bos

Telefonisch spreekuur cliënten

Maandag

09.00 tot 11.00 uur

Dinsdag

09.00 tot 11.00 uur

Woensdag

09.00 tot 11.00 uur

Donderdag

-

Vrijdag

09.00 tot 11.00 uur

BilancioBudget rayon Rotterdam
T.a.v. Ilona van den Bos
Postbus 92
3780 BB Voorthuizen

Social media